Roomburg clubhuis

Reglement

Reglement Pims
 
Onderstaand het reglement van PIMS. Dit kan (op elk moment dat wij dat nodig achten) nog wijzigen! 
 
1.    Wedstrijdregels
 
In principe hanteren we de standaard veldhockey regels met de volgende aanvullingen:
 • In het veld staan 5 mannen en 5 vrouwen plus een keeper naar keuze.
 • Op een vrouwelijke keeper mag niet door mannen worden geslagen. Een schuifslag is ook een slag.
 • De lage backhandslag is verboden. Een ouderwetse hoge backhandslag (stick verticaal) en een schuifslag met de backhand zijn wel toegestaan.
 • Hoog slepen is niet toegestaan!
 • De scheidsrechters hebben altijd gelijk. De toernooileiding heeft gelijker dan anderen.
Gevaarlijk spel: Alle hoge ballen (ook die op het goal) moeten ten alle tijde veilig zijn. Als je iemand hoog raakt was het per definitie geen veilige bal.
Shoot outs: Bij beslissingswedstrijden die in een gelijkspel eindigen worden er series van vier (EHL) shoot outs gehouden. De aanvallers (2 mannen, 2 vrouwen) beginnen achter de 23, de keeper begint in de cirkel. Na het startsignaal heeft de aanvaller 8 seconden (patsers), 9 seconden (promo) of 10 seconden (prutsers) om te scoren. Ballen die in het eindsignaal over de doellijn gaan tellen niet als doelpunt. In een shoot out is de lage backhandslag wel toegestaan. Zoals de naam al zegt is dat een slag, en mannen mogen op een dameskeepster nog steeds niet slaan. Mocht de eerste serie gelijk eindigen dan gaan we met om en om vrouwen en mannen als aanvaller door tot we wel een beslissing hebben.  
 
2.    Algemeen
 
 • Een team bestaat uit minimaal 13 en maximaal 30 deelnemers.
 • De contactpersonen van de teams dienen zich vrijdag na aankomst van het team bij de wedstrijdtafel te melden. Zij ontvangen een envelop met de flyer, polsbandjes voor de teamleden en eventuele andere informatie.
 • Deelnemers aan het toernooi zijn aan hun polsbandje herkenbaar. Eten, dinken en toegang tot de wedstrijden en feesten wordt alleen aan deelnemers verstrekt. Zondag tijdens de prutsers en de grote finale zijn de polsbandjes allicht opnieuw inwisselbaar voor een of andere snack, dus weggooien of kwijtraken is dubbel zonde.
 • De bonnen voor het diner worden (voor ieders veiligheid) op zaterdag verstrekt.
 • Het zelf meenemen van drank, drugs en enig andere vorm van verdovende en verboden middelen is niet toegestaan.
 • Commissieleden hebben onder alle omstandigheden gelijk en behouden zich het recht voor deelnemers bij onaanvaardbaar gedrag te (doen laten) verwijderen van het toernooi (bijvoorbeeld nav bier gooien).  
3.    Kamperen
 
 • Vrijdagavond is er vanaf 18.00 uur gelegenheid om eventuele tenten op te zetten. De grasstrook achter veld 1 en 3 is hiervoor beschikbaar. Om de buren te vriend te houden mogen er op de strook langs veld 2 geen tenten opgezet worden.
 • De kleine kleedkamers zijn ’s nachts open. Daar kun je gebruik maken van het sanitair.
 • Voor de kampeerders is er een ontbijt beschikbaar vanaf 8.30 uur.    
4.    Orde, netheid en veiligheid
 • Tijdens het toernooi is het gebruik van hard drugs NIET toegestaan! De PIMS commissie behoudt zich het recht om gedurende het toernooi hierop een controle uit te voeren, in welke hoedanigheid dan ook. Bij constatering van bezit of gebruik van de door ons verboden middelen volgt verwijdering van het toernooi. Deze uitsluiting geldt minimaal voor het lopende toernooi. Wij als commissie zullen het individu hiervoor bestraffen en niet het team waarin deze deelnemer speelt. Wel zullen we ook de aanvoerder hiervan op de hoogte stellen

 • Stoelen: Er is in het clubhuis comfortabel ruimte voor alle deelnemers zonder stoelen. Aangezien bij slecht weer iedereen graag naar binnen wil worden terrasstoelen binnen geweerd.

 • Op het terras wordt een looppad aangegeven. Jullie worden vriendelijk verzocht dat pad begaanbaar te houden, opdat mensen en spullen indien nodig met enige spoed van A naar B kunnen komen.

 • Ruim rommel/glazen/flessen a.u.b. direct zelf op.

 • Na afloop van de feesten ’s nachts is versterkte muziek niet toegestaan. In vergunningenland en bij onze buren zijn we al niet zo populair.

 • In het clubhuis en tijdens de prijsuitreiking buiten wordt er niet met bier noch met enig andere consumptie gegooid.

 • Het terras is op vrijdag en zaterdag vanaf 22.00 uur en op zondag vanaf 20.00 uur gesloten en wordt dan ook opgeruimd. Gelieve de betreffende EHD'ers alle medewerking te verlenen, dan kunnen zij ook weer snel door met feesten.

 • Als het terras gesloten is geldt er een dranksleurverbod. Je mag dan nog maximaal 1 drankje tegelijk mee naar buiten nemen. Pitchers, vaten en olietankers tellen allemaal als meerdere drankjes...

 • Na beëindiging van de feesten wordt iedereen dringend verzocht het clubhuis en het terrein rustig te verlaten. Zowel op vrijdag- als op zaterdagavond en op zondagmiddag is er bewaking op het complex. De aanwijzingen van de beveiliging en de commissie moeten opgevolgd worden. 

 • Om de vindbaarheid van de commissieleden in het feestgedruis te verhogen reserveren we WIT als kleur voor de commissie shirts. De teams worden vriendelijk, doch zeer dringend verzocht om WIT niet als basiskleur voor de shirts te gebruiken.  

5.    Elftalhulpdienst (EHD)
 
Alle teams zijn ingedeeld voor Elftalhulpdienst (EHD). De volgende activiteiten worden hierbij verwacht:
 • Bar + keuken: Onder begeleiding van de barcommissie bar/keukendienst draaien, zoals we gewend zijn op competitiedagen. Als het rustig is loop je ook even een rondje over het terras om op te ruimen.
 • Keuken + terras: Onder begeleiding van de barcommissie keukendienst draaien en zorgen dat het terras schoon blijft door onder andere het verwijderen van afval, terugbrengen van lunchkratten, etc.
 • Buitenterras + velden: Rondje langs de velden, waarbij het afval wordt opgeruimd en de vuilniszakken worden verwisseld + opruimen en vegen van het terras.
 • Binnen vegen: Na de feestavond het hele clubhuis (inclusief hal en toiletten) bezemschoon achterlaten.
 • Daarnaast zijn er een aantal specifieke EHD’s, zoals broodjes smeren en podium opruimen. De commissie zal daar tijdens het toernooi meer informatie over verschaffen. 
Wij verwachten tijdens de EHD’s van het gehele team opruimwerkzaamheden in het clubhuis, op het terras, op en rond de velden. Ook kan de PIM's- en/of de barcommissie de teams verzoeken enige andere hand- en spandiensten uit te voeren.
Ook dit jaar wordt het hele bargebeuren weer door de barcommissie gerund.
 
6.    Betalen
 
De betaling tijdens PIMS zal als volgt plaatsvinden:
 • De consumpties worden bij de bar (of koffiekar) betaald met munten & meters.
 • Deze munten en meters zijn te halen bij de muntenbalie, uitsluitend met Roomburg (team)pas en pinpas.
 • Er kan nergens met cash betaald worden.
De aanvoerders ontvangen op vrijdagavond bij inschrijving aan de wedstrijdtafel de teampas en leveren deze zondag weer bij de muntenbalie in.
 
7.    Deelnemers
 
 • Het toernooi is uitsluitend bestemd voor senioren. Deelnemers die bij aanvang van Pims nog geen 18 zijn worden niet toegelaten tot het toernooi.
 • Potentiele deelnemers die in vorige edities voor problemen hebben gezorgd, kunnen zonder opgave van verdere redenen door de Commissie worden uitgesloten van verdere deelname.
 • Eventueel aangebrachte schade kan worden verhaald op de daders. Indien de schade opzettelijk is aangebracht zal een aanklacht bij de politie worden ingediend. 
8.    Gevonden voorwerpen
 
Gevonden voorwerpen worden of aan de bar, of bij de commissietafel ingeleverd. Als het daar in het weekend niet is afgeleverd is de enige echt werkbare methode op pinksterstermaandag langskomen. De Commissie staat dan vanaf een uur of elf puin te ruimen en als je spullen niet gevonden zijn kun je dan ook zelf nog een rondje langs de velden maken. Wij hangen de gevonden voorwerpen in de gang en wat daar op vrijdag nog hangt gaat op de grote hoop "gewone" gevonden voorwerpen.
 
Bedankt voor de aandacht!

Nieuws

18-03-2019: Wij zoeken jou!

Bij ons kriebelt het al een tijdje...gesprekken met leveranciers lopen, artiesten worden benaderd... we zijn op volle gang! Maar we kunnen nog wel wat hulp gebruiken. 
Daarom deze OPROEP: De PIMS-commissie zoekt versterking. Heb jij zin om ruim 800 mensen een onvergetelijk toernooi te bezorgen? Wil je zo'n spektakel ook wel eens achter de schermen meemaken? Meld je dan bij ons aan via pimscommissie@gmail.com of spreek iemand van de commissie gewoon eens aan.

08-05-2016: Betaal je bier bij de bar dit jaar ook met je teampas!

Ook dit jaar kun je weer een teampas krijgen. Nu kun je niet alleen je munten & meters halen met de teampas, maar ook gewoon je drankjes aan de bar.

Loop dus niet het hele toernooi rond te zeulen met meters & munten, maar betaal gewoon met je teampas. Sta dus ook niet in de rij bij de muntenbalie, maar stort je teaminleg direct op je pas via IDEAL en haal met deze pas gelijk je bier aan de bar. Uiteraard zijn munten&meters ook gewoon verkrijgbaar, o.a. voor de koffiekar buiten.

Alle team-contactpersonen hebben vanochtend een mail ontvangen over de teampas.

14-04-2016: PIMS…zo wordt het een feest voor iedereen!


We zijn het er (bijna) allemaal over eens; PIMS is een jaarlijks terugkerend feest dat zijn weerga niet kent. Velen van ons kijken na PIMS alweer reikhalzend uit naar het volgende jaar en de voorpret op deze jubileumeditie is natuurlijk ook al lang aan de gang.

Ook voor ons als organisatie is het elk jaar weer een feest om PIMS te mogen organiseren en wij doen dit dan ook vol overgave. We mogen er trots op zijn dat we al 40 jaar PIMS zonder echt grote incidenten zijn doorgekomen.

We begonnen dit nieuwsbericht met het woordje ‘bijna’ tussen haakjes. Dat is niet voor niets. Voor ons als deelnemers en velen daaromheen is PIMS een feest, maar voor sommige buurtbewoners is het een jaarlijks terugkerend drama. Wij proberen elk jaar weer om zoveel mogelijk rekening met hen te houden, maar hiervoor zijn we met name afhankelijk van jullie deelnemers. Soms vergeten mensen dat waarschijnlijk even. Graag willen we jullie nogmaals op het hart drukken om bij het verlaten van het PIMS terrein rekening te houden met de buurtbewoners en met name hun eigendommen en (nacht)rust.

We zijn allemaal volwassen en we weten dat het dus niet normaal is om in iemand zijn/haar tuin te plassen. Er staan meer dan voldoende pisbakken en die staan daar niet voor niets. Zodra je weg gaat, doe dit graag snel en kalm en zet je feest zoveel mogelijk thuis of in de kroeg voort. Het helpt zeker als we elkaar daar bij vertrek op attenderen. PIMS is van ons allemaal, laten we dat vooral zo houden en neem je verantwoordelijkheid.

Graag willen we nog even refereren aan een incident van afgelopen jaar. Wij zullen als commissie absoluut niet meer tolereren dat PIMS deelnemers elkaar besmeuren met verf, lak, of wat voor troep dan ook. Ook hier geldt weer dat we allen weten dat dit niet bij normaal gedrag thuis hoort, ook niet als je teveel hebt gedronken. Hou je teamgenoten een beetje in de gaten en laat het een feest zijn en blijven voor iedereen. We houden niet van klikken, maar mocht je vervelend gedrag signaleren kom dit dan melden bij de commissie en ga zeker niet zelf actie ondernemen. Dit jaar zullen wij daar scherper op toezien en gepaste maatregelen nemen.

We sluiten natuurlijk positief af. We gaan er weer een geweldig PIMS van maken met z’n allen. Wij kijken er naar uit in ieder geval!

Tot PIMS!

De PIMScie.

18-03-2016: 25% korting op je PIMS kleding!!

Ook PIMS 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Joor-it.
Je krijgt 25% korting op je PIMS kleding en bovendien ontvang je bij je bestelling de unieke limited edition PIMS 40 badge voor op je shirt!