Roomburg clubhuis

Reglement

Reglement Pims

 
Beste deelnemers, welkom op drie dagen hockey en drie dagen feest! Om het goed te laten verlopen hebben we een aantal regels. Zo houden we het een feestje voor ons allemaal én voor onze buren!
 

1.  Algemeen


·         De PIMS commissie heeft altijd gelijk (in principe zou dit voldoende moeten zijn en kan je stoppen met verder lezen, maar voor de wijsneusjes onder ons, please do read on...)
·         Het toernooi is uitsluitend bestemd voor senioren. Deelnemers die bij aanvang van PIMS nog geen 18 zijn worden niet toegelaten tot het toernooi.
·         Een team bestaat uit minimaal 13 en maximaal 30 deelnemers.
·         De aanvoerders van de teams dienen zich vrijdag na aankomst van het team bij de wedstrijdtafel te melden. Zij ontvangen een envelop met polsbandjes voor de teamleden en eventuele andere informatie.
·         Deelnemers aan het toernooi zijn aan hun polsbandje herkenbaar. Eten, drinken en toegang tot de wedstrijden en feesten wordt alleen aan deelnemers verstrekt.
·         Het zelf meenemen van drank, drugs en enig andere vorm van verdovende en verboden middelen is niet toegestaan.
·         Tijdens het toernooi kunnen foto- en/of video opnamen worden gemaakt voor een terugblik op het toernooi. Deze kunnen worden gebruikt op de digitale kanalen, zoals Facebook, Instagram en de website.
·         De PIMS commissie behoudt zich het recht voor om bij wangedrag (tegen omwonenden, mede-deelnemers, PIMS commissie, etc.) de betreffende deelnemer(s) van het toernooi te (laten) verwijderen en eventueel voor volgende edities uit te sluiten. Deze straf kan eventueel worden opgelegd aan het gehele team.

2.  Orde en veiligheid


·         De aanwijzingen van de beveiliging en de PIMS commissie moeten worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de instructies (hoe dronken je ook bent) kan leiden tot verwijdering van het toernooi. Het nodeloos in discussie gaan over de instructies, zien wij als niet opvolgen van de instructies.
·         Na afloop van de feesten ’s nachts én op zondagochtend tot 12.00 uur is versterkte muziek niet toegestaan.
·         Na beëindiging van de feesten wordt iedereen dringend verzocht het clubhuis en het terrein rustig te verlaten. Zowel op vrijdag- als op zaterdagavond en op zondagmiddag is er bewaking op en rond het complex om hierop toezicht te houden. Houd rekening met de privacy, rust en eigendommen van omwonenden!
·         Houd het terras begaanbaar, zodat mensen en spullen indien nodig met enige spoed van A naar B kunnen komen.
·         Terrasstoelen zijn bij slecht weer niet toegestaan in het clubhuis, om te zorgen dat er voor iedereen voldoende ruimte is.
·         Kamperen is alleen mogelijk in overleg met de commissie op een door de commissie aangewezen plek. De buiten kleedkamers zijn ’s nachts open. Daar kun je gebruik maken van het sanitair.
·         Tijdens het toernooi is het gebruik van drugs NIET toegestaan! De PIMS commissie behoudt zich het recht om gedurende het toernooi hierop een controle uit te voeren, in welke hoedanigheid dan ook. Bij constatering van bezit of gebruik van de door ons verboden middelen volgt verwijdering van het toernooi. Deze uitsluiting geldt minimaal voor het lopende toernooi. De PIMS commissie bestraft hiervoor het individu en niet het team waarin deze deelnemer speelt. Wel zullen we de aanvoerder op de hoogte stellen van de overtreding.
·         Er wordt niet met bier of andere consumpties gegooid.
·         Het terras is op vrijdag vanaf 22.00 uur, zaterdag vanaf 21.00 uur en op zondag vanaf 20.00 uur gesloten en wordt dan opgeruimd. Gelieve de betreffende EHD'ers alle medewerking te verlenen, dan kunnen zij ook weer snel door met feesten.
·         Als het terras is gesloten, geldt er een dranksleurverbod. Je mag dan nog maximaal 1 drankje per persoon tegelijk mee naar buiten nemen. Bij de deur één voor één doorgeven van drankjes is ook niet toegestaan. Het feest is immers binnen. De geest van de regel is dat we overlast buiten willen minimaliseren en dus ontmoedigen om buiten te blijven.
·         Om de vindbaarheid van de PIMS commissieleden in het feestgedruis te verhogen reserveren we WIT als kleur voor de PIMS commissie shirts. Teams worden vriendelijk, doch zeer dringend verzocht om WIT niet als basiskleur voor de shirts te gebruiken.
·         Eventueel aangebrachte schade kan worden verhaald op de daders. Indien de schade opzettelijk is aangebracht doen wij aangifte bij de politie.

3.  Wedstrijdregels


·         Wij hanteren de standaard veldhockey regels met de volgende aanpassingen:
     o   Denk even na wat je doet…er staan waarschijnlijk ook niet-hockeyers in het veld.
     o   In het veld staan 5 mannen en 5 vrouwen plus een keeper naar keuze.
     o   Op een vrouwelijke keeper mag niet door mannen worden geslagen. Een schuifslag is ook een slag.
     o   De lage backhandslag is altijd verboden. Een ouderwetse hoge backhandslag (stick verticaal) en een schuifslag met de backhand zijn wel toegestaan.
     o   Hoog slepen is altijd verboden.
·         De scheidsrechters hebben altijd gelijk. De PIMS commissie heeft gelijker dan anderen.
·         Gevaarlijk spel: Alle hoge ballen (ook die op het goal) moeten altijd veilig zijn. Als je iemand hoog raakt was het per definitie geen veilige bal.
·         Shoot outs: Bij beslissingswedstrijden die in een gelijkspel eindigen worden er series van vier (EHL) shoot outs gehouden. De aanvallers (2 mannen, 2 vrouwen) beginnen achter de 23, de keeper begint in de cirkel. Na het startsignaal heeft de aanvaller 8 seconden (patsers), 9 seconden (promo) of 10 seconden (prutsers) om te scoren. Ballen die in het eindsignaal over de doellijn gaan tellen niet als doelpunt. In een shoot out is de lage backhandslag wel toegestaan. Zoals de naam al zegt is dat een slag, en mannen mogen op een dameskeepster nog steeds niet slaan. Mocht de eerste serie gelijk eindigen dan gaan we met om en om vrouwen en mannen als aanvaller door tot we wel een beslissing hebben. 
·         Finales: tijdens het toernooi bepaalt de PIMS commissie hoe en met welke teams de verschillende finales plaatsvinden.

4.  Opruimen en Elftal Hulp Dienst (EHD)


·         Er zijn écht genoeg prullenbakken. Gebruik ze en ruim je rommel direct zelf op.
·         Voor wat er per ongeluk toch naast een prullenbak valt, zijn alle teams ingedeeld voor Elftalhulpdienst (EHD). Als je dient begint meldt de aanvoerder zich bij de wedstrijdtafel voor instructies.
·         De volgende activiteiten worden van de teams verwacht:
    o   Bar + keuken: Onder begeleiding van de PIMS en barcommissie bar/keukendienst draaien, zoals we gewend zijn op competitiedagen. Overige teamgenoten lopen even een rondje over het terras om op te ruimen.
    o   Keuken + terras: Onder begeleiding van de barcommissie keukendienst draaien en zorgen dat het terras schoon blijft door te vegen, vuilniszakken te verwisselen etc.
    o   Buitenterras + velden: Rondje langs de velden, waarbij het afval wordt opgeruimd en de vuilniszakken worden verwisseld + opruimen en vegen van het terras.
    o   Binnen vegen: Na de feestavond het hele clubhuis (inclusief hal en toiletten) bezemschoon achterlaten en afval afvoeren.
    o   Daarnaast zijn er een aantal specifieke EHD’s. De PIMS commissie zal daar tijdens het toernooi aanwijzingen geven.
    o   Wij verwachten tijdens de EHD’s van het gehele team opruimwerkzaamheden in het clubhuis, op het terras, op en rond de velden. Ook kan de PIMS commissie of de barcommissie teams verzoeken enige andere hand- en spandiensten uit te voeren.


5.  Betalen

        ·         Tijdens PIMS kun je betalen met een teampas, munten of meterbonnen.
·         De aanvoerders ontvangen op vrijdagavond bij inschrijving aan de wedstrijdtafel de teampas en leveren deze zondag weer bij de muntenbalie in.
·         Opwaarderen van de teampas, kopen van munten en meterbonnen kan bij de muntenbalie.
·         Bij de muntenbalie kan uitsluitend worden betaald met pinpas of teampas.
·         Nergens kan met cash worden betaald.
·         Resterende munten en meterbonnen kunnen op de zondag van het toernooi worden ingewisseld voor tegoed op de teampas. Dit tegoed kan indien gewenst worden teruggestort. TIP: haal op zondag tegen het einde van het toernooi geen meterbonnen meer, je kan immers ook direct met je teampas aan de bar drank halen.
·         Voor het avondeten op zaterdag ontvangen de aanvoerders op zaterdagmiddag bonnen voor het team.

6.  Gevonden voorwerpen


·         Gevonden voorwerpen worden of aan de bar, of bij de commissietafel afgeleverd.
·         Maandag hangen overgebleven spullen in de garderobe.
·         Je kunt maandag ook zelf komen zoeken. Vanaf ca. 11uur staat de commissie op te ruimen en kun je ook in het clubhuis kijken.
·         Voel je vrij om direct een bezem te pakken en een uurtje te komen helpen opruimen.
·         Vrijdag na het toernooi worden de gevonden voorwerpen op de grote hoop "gewone" gevonden voorwerpen gegooid.

Dit reglement is afgestemd met het Bestuur van LHC Roomburg en kan op elk moment dat de commissie het nodig acht in overleg met het Bestuur worden gewijzigd.

Bedankt voor de aandacht en veel plezier!

Versie: 13/3/2020

Nieuws

08-06-2022: Foto's vrijdag staan online!

De eerste foto's staan online en wat zijn ze weer mooi!

07-03-2022: Meld je nu aan!

De voorbereidingen voor PIMS 2022 zijn in volle gang! Eindelijk weer een pinksterweekend zoals het hoort te zijn! PIMS wordt mogelijk gemaakt door de organisatie die bestaat uit een hele gezellige groep vrijwiligers en we zoeken versterking! Ben jij of ken jij de geschikte kandidaat om PIMS naar een nog hoger niveau te tillen? Meld je nu aan!

10-03-2020: Blijf op de hoogte

Volg ons ook op Instagram en Facebook.
Like en je blijft op de hoogte van de laatste ontwikkelingen!

18-03-2019: Wij zoeken jou!

Bij ons kriebelt het al een tijdje...gesprekken met leveranciers lopen, artiesten worden benaderd... we zijn op volle gang! Maar we kunnen nog wel wat hulp gebruiken. 
Daarom deze OPROEP: De PIMS-commissie zoekt versterking. Heb jij zin om ruim 800 mensen een onvergetelijk toernooi te bezorgen? Wil je zo'n spektakel ook wel eens achter de schermen meemaken? Meld je dan bij ons aan via pimscommissie@gmail.com of spreek iemand van de commissie gewoon eens aan.